Felles satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad presenterer torsdag 16. november regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren.

Felles satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad presenterer torsdag 16. november regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren.

I Nasjonal helseplan, som inngår i statsbudsjettet for 2007, er det forslått at behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren skal settes sterkere på dagsorden. Næringsutvikling med utgangspunkt i helsesektoren vil være et prioritert område for virkemiddelapparatet.

Les meir:
http://odin.dep.no/hod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/048071-070187/dok-bn.html15. november 2006