Høring – Miljøkonsekvensutredning for Fennovoima atomkraftverk, Finland

Klima- og miljødepartementet har EIA-dokumentasjon for Fennovoima nuclear power plant på høring fra finske myndigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2014

Klima- og miljødepartementet har EIA-dokumentasjon for Fennovoima nuclear power plant på høring fra finske myndigheter, se vedlagte oversendelsesbrev.

Miljøkonsekvensutredningen omhandler en planlagt utbygging av et 1200 MW stort kjernekraftverk i Pyhajoki kommune i Nord-Østerbotten i Finland. I tillegg til selve kjernereaktoren omfatter prosjektet mellomlagring av anvendt kjernebensel og et anlegg for slutthåndtering av lav- og middels radioaktivt avfall.

Saken er sendt departementet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen.

The EIA documentation (Engelsk)

The EIA-dokumantation (Svensk)

Vi ber om eventuelle merknader til miljøkonsekvensutredningen og mulige miljøvirkninger for Norge av det planlagte atomkraftverekt. Frist for uttalelser er 25. april 2014