Høring – Miljøkonsekvensutredning for Fennovoima atomkraftverk, Finland

Klima- og miljødepartementet har EIA-dokumentasjon for Fennovoima nuclear power plant på høring fra finske myndigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2014

Klima- og miljødepartementet har EIA-dokumentasjon for Fennovoima nuclear power plant på høring fra finske myndigheter, se vedlagte oversendelsesbrev.

Miljøkonsekvensutredningen omhandler en planlagt utbygging av et 1200 MW stort kjernekraftverk i Pyhajoki kommune i Nord-Østerbotten i Finland. I tillegg til selve kjernereaktoren omfatter prosjektet mellomlagring av anvendt kjernebensel og et anlegg for slutthåndtering av lav- og middels radioaktivt avfall.

Saken er sendt departementet som nasjonalt kontaktpunkt for saker etter Espoo-konvensjonen.

The EIA documentation (Engelsk)

The EIA-dokumantation (Svensk)

Vi ber om eventuelle merknader til miljøkonsekvensutredningen og mulige miljøvirkninger for Norge av det planlagte atomkraftverekt. Frist for uttalelser er 25. april 2014 

Vår ref.: 14/715

Klima- og miljødepartementet har EIA-dokumentasjon for Fennovoima nuclear power plant på høring fra finske myndigheter.

Miljøkonsekvensutredningen omhandler en planlagt utbygging av et 1200 MW stort kjernekraftverk i Pyhajoki kommune i Nord-Østerbotten i Finland. I tillegg til selve kjernereaktoren omfatter prosjektet mellomlagring av anvendt kjernebensel og et anlegg for slutthåndtering av lav- og middels radioaktivt avfall.

Saken er sendt departementet som nasjonalt kontaktpunkt etter Espoo-konvensjonen. Lenker til oversendelsesbrev og EIA-dokumentasjonen.

Vi ber om eventuelle merknader til miljøkonsekvensutredningen og mulige miljøvirkninger for Norge av det planlagte atomkraftverket innen 25. april 2014 

 

Med hilsen 

Tonje C.H. Geiran (e.f.)
avdelingsdirektør

Stig Roar Husby
seniorrådgiver 

Statens strålevern

Miljødirektoratet

Bellona

Zero

Naturvernforbundet

Til toppen