Lov om ferie – ferieloven

LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie.

Lov om ferie (ferieloven) skal sikre at arbeidstakere årlig får ferie, fritid og feriepenger.

Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger.

Ferieloven gjelder alle arbeidstakere, unntatt sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter. Loven gir anvisning på hvordan ferien skal fastsettes, og innefor hvilke tidsrammer arbeidstaker kan kreve å få avviklet ferien.

Det er bestemmelser om avvikling av ferie under sykdom og permisjoner, militærtjeneste, arbeidskonflikter og i oppsigelsestid. Loven har bestemmelser om beregning av feriepenger og utbetalingstidspunkt for disse. Loven kan fravikes ved skriftlig avtale der dette er særskilt fastsatt.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser