Finansportalen.no - bedre informasjon til forbrukerne

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Kredittilsynet om forslag til en informasjonsportal for finansielle produkter og tjenester

Finansportalen.no – bedre informasjon til forbrukerne

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Kredittilsynet om forslag til en informasjonsportal for finansielle produkter og tjenester.

Les rapporten på Kredittilsynets nettsider


Publisert: 16.06.06