Organisert fiskerikriminalitet i et nordatlantisk perspektiv

Studien er finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet, publisert av Fiskeriforvaltningens analysenettverk og utarbeidet av dr. philos Jan Georg Christophersen.

Last ned hele publikasjonen (pdf-format)