Fiskerpensjonsloven.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1957-06-28 nr 12: Lov om pensjonstrygd for fiskere.

Lov om pensjonstrygd for fiskere.

Se loven på lovdata.no