Rapporter og planer

Fjerde delrapport om evalueringen av samordningsforsøkene

Den fjerde delrapporten fra Telemarskforskings evalueringen av Samordningsforsøket foreligger nå. Den tar for seg de fem lokale prosjektene som ikke har vært omtalt i de tidligere rapportene fra evalueringen. I tillegg inneholder rapporten resultatene fra en brukerundersøkelse som er gjennomført i 10 av de femten lokale prosjektene, samt i et tilsvarende antall sammenligningskommuner. Rapporten inneholder også et interessant diskusjonskapittel om bl.a. "samlokalisering eller samorganisering" og de erfaringene som er gjort i lys av planene som nå foreligger for NAV-reformen. (11.10.05)

Fjerde delrapport om evalueringen av samordningsforsøkene

Den fjerde delrapporten fra Telemarskforskings evalueringen av Samordningsforsøket foreligger nå. Den tar for seg de fem lokale prosjektene som ikke har vært omtalt i de tidligere rapportene fra evalueringen. I tillegg inneholder rapporten resultatene fra en brukerundersøkelse som er gjennomført i 10 av de femten lokale prosjektene, samt i et tilsvarende antall sammenligningskommuner. Rapporten inneholder også et interessant diskusjonskapittel om bl.a. "samlokalisering eller samorganisering" og de erfaringene som er gjort i lys av planene som nå foreligger for NAV-reformen. (11.10.05)

Rapporter fra Telemarksforsking: