Fjerde delrapport om evalueringen av samordningsforsøkene

Den fjerde delrapporten fra Telemarskforskings evalueringen av Samordningsforsøket foreligger nå. Den tar for seg de fem lokale prosjektene som ikke har vært omtalt i de tidligere rapportene fra evalueringen. I tillegg inneholder rapporten resultatene fra en brukerundersøkelse som er gjennomført i 10 av de femten lokale prosjektene, samt i et tilsvarende antall sammenligningskommuner. Rapporten inneholder også et interessant diskusjonskapittel om bl.a. "samlokalisering eller samorganisering" og de erfaringene som er gjort i lys av planene som nå foreligger for NAV-reformen. (11.10.05)

Fjerde delrapport om evalueringen av samordningsforsøkene

Den fjerde delrapporten fra Telemarskforskings evalueringen av Samordningsforsøket foreligger nå. Den tar for seg de fem lokale prosjektene som ikke har vært omtalt i de tidligere rapportene fra evalueringen. I tillegg inneholder rapporten resultatene fra en brukerundersøkelse som er gjennomført i 10 av de femten lokale prosjektene, samt i et tilsvarende antall sammenligningskommuner. Rapporten inneholder også et interessant diskusjonskapittel om bl.a. "samlokalisering eller samorganisering" og de erfaringene som er gjort i lys av planene som nå foreligger for NAV-reformen. (11.10.05)

Rapporter fra Telemarksforsking: