Flere eldre jobber - rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe

Stadig flere eldre over 60 år fortsetter å jobbe. Sysselsettingen øker mest i den delen av privat sektor der de ansatte er omfattet av ny avtalefestet pensjon (AFP), viser rapporten Pensjonsreformen – to år etter.

Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 14.05.13 (pdf, 2MB)