Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2011

Vår ref.:

Adressater i følge liste
  

Deres ref                             Vår ref                               Dato
                                          201001511-/GJOFJS            01.04.2011

 

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert et prosjekt om forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni. Prosjektet er gjennomført av Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har undersøkt vilkår og priser hos 11 utvalgte tilbydere av produktpakker på IKT-markedet. Forbrukerombudet peker på at det er vanskelig for forbrukerne å sammenlikne ulike tilbud, og at det er flere mekanismer i dette markedet som begrenser forbrukernes valgfrihet. Ombudet har skissert mulige tiltak som kan iverksettes for å øke valgfriheten.

Departementet ber om utfyllende kommentarer til de utfordringene Forbrukerombudet har pekt på, samt til de skisserte tiltakene.

Fristen for å komme med kommentarer er 1. juli 2011.


Med hilsen


Bodhild Fisknes (e.f.)
                                                                                Hilde Merethe Berg

Vedlegg:
- Liste over høringsinstanser
- Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni

Liste over adressater

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kulturdepartementet
Samferdselsdepartementet

Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Post- og teletilsynet

Bynettforeningen
Energibedriftenes landsforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norske boligbyggelag (NBBL)
OBOS
Standard Norge
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Canal Digital
Eidsiva Bredbånd AS
Enivest
Get AS
Homebase
Loqal
Lyse
NEAS
NexGenTel
Tafjord Mimer AS
Tussa

Til toppen