Forebyggende innsats for barn og unge

Rundskriv Q-16/2007

Alle landets kommuner blir nå bedt om å prioritere det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet. Hovedbudskap til landets kommuner er at godt forebyggende arbeid er et viktig veivalg og en god investering for framtiden. Regjeringens ambisjon er å løfte det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet høyt på den politiske dagsorden.

- I Soria Moria – erklæringen fremhever vi at det forebyggende arbeidet må styrkes. Den økningen i kommuneøkonomien som regjeringen har lagt til rette for muliggjør et sterkere fokus på forebygging. Gjennom et felles rundskriv med klart budskap til ledelsen i landets kommuner håper vi å bidra til at det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet blir prioritert, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem på vegne av de seks statsrådene som har undertegnet rundskrivet.

Den primære målgruppen for rundskrivet er den politiske og administrative ledelsen i kommunene. Rundskrivet beskriver hva forebygging er og omtaler kort forankring av forebygging og samarbeid i lovverket, grunnleggende forutsetninger og viktige prinsipper, kommunens ansvar og statens ansvar.

Rundskrivet er en felles utsending fra arbeids- og inkluderingsministeren, helse- og omsorgsministeren, justis- og politiministeren, kommunal- og regionalministeren, kunnskapsministeren og barne- og likestillingsministeren. Rundskrivet går til alle landets ordførere og rådmenn.

Les rundskrivet her