Forhandlinger om handel med tjenester: Forslag fra Norge

Forslag fra Norge

oversendes til medlemmene i Verdens Handelsorganisasjon, Rådet for handel med tjenester, spesialsesjon

Forhandlinger om handel med tjenester