Forholdstall for ambassadører/generalkonsuler

Vedlegg nr. 1.2

Forholdstall for ambassadører/generalkonsuler

Pr. 1.1.2000.

For ambassadører/generalkonsuler legges følgende inndeling av utenriksstasjonene, med tilhørende forholdstall, til grunn:

Gruppe 1/forholdstall 220:

Abidjan, Abu Dhabi, Addis Abeba, Amman, Ankara, Aten, Baku, Bangkok, Beograd, Bern, Brasilia, Brussel (Amb.), Bucuresti, Budapest, Buenos Aires, Cairo, Canberra, Caracas, Colombo, Damaskus, Dhaka, Dublin, Edinburgh, Guatemala, Hamburg, Hanoi, Harare, Hong Kong, Houston, Jakarta, Kampala, Kiev, Kuala Lumpur, Lagos, Lilongwe, Lisboa, Luanda, Lusaka, Managua, Manila, Maputo, Mexico, Miami, Minneapolis, Murmansk, Nairobi, Praha, Rabat, Riga, Rio de Janeiro, Reykjavik, Riyadh, Rotterdam, San Francisco, Santiago, Sarajevo, Seoul, Shanghai, Singapore, St. Petersburg, Tallinn, Teheran, Tunis, Vilnius og Zagreb.

Gruppe 2/forholdstall 240:

Beijing, Berlin, Brussel(EU-del.), Brussel (NATO-del.), Dar es Salaam, Genève, Genève (EFTA), Haag, Helsingfors, Islamabad, København, London, Madrid, Moskva, New Delhi, New York (FN-del.), New York (GK), Ottawa, Paris (Amb.), Paris (OECD), Pretoria, Roma, Stockholm, Strasbourg, Tel Aviv, Tokyo, Warszawa, Washington, Wien og Wien (OSSE-del).