Føringstilskot – forslag til endringar av ordningane for tilskot til føring og frakt av fisk og skaldyr

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 19.12.2008

Vår ref.:

Føringstilskot – forslag til endringar av ordningane for tilskot til føring og frakt av fisk og skaldyr

Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidd eit høyringsnotat med forslag til endringar i ordningane for tilskot til føring og frakt av fisk og skaldyr, jf. vedlegg.

Høyringsfristen er fredag 19. desember 2008.

Høyringsnotatet er tilgjengeleg i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd. Høyringssvara vil også verte tilgjengelege på same nettside etter utløpet av høyringsfristen.


Med helsing

Vidar Landmark 
avdelingsdirektør

Rolv Cunningham Dahl-Jørgensen
førstekonsulent


 

 

Sametinget
Àvjovàrgeaidnu 50
9730 KARASJOK

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Norges Råfisklag
Fiskernes Hus
9291 TROMSØ

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL
Postboks 408 Sentrum
6001 ÅLESUND

Vest-Norges fiskesalslag
Postboks 83
6701 MÅLØY

Rogaland fiskesalgslag
Postboks 1539 Kjelvene
4093 STAVANGER

Skagerakfisk
Postboks 401
4664 KRISTIANSAND S

Norges Sildesalgslag
Postboks 7065
5020 BERGEN

Finnmark fylkeskommune
Postboks 1294
9815 VADSØ

Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Seilmakergt. 2
7735 STEINKJER

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Munkegaten 10
7004 TRONDHEIM

Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkeshuset
6863 LEIKANGER

Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 BERGEN

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 770
4666 KRISTIANSAND S

Aust-Agder fylkeskommune
Serviceboks 606
4809 ARENDAL

Telemark fylkeskommune
3706 SKIEN

Buskerud fylkeskommune
Fylkeshuset
3020 DRAMMEN

Akershus fylkeskommune
Schweigaardsgt. 4
0185 OSLO

Vestfold fylkeskommune
Sven Foynsgate 9
3126 TØNSBERG

Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Oslo kommune
Rådhuset
0037 OSLO

Norges Fiskarlag
Pirsenteret
7462 TRONDHEIM

Norges Kystfiskarlag
Postboks 97
8380 RAMBERG

Sør-Norges trålerlag
Flathauggata 12
5523 HAUGESUND

Bivdi
Smørfjord
9713 RUSSENES

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Postboks 5471 Majorstuen
0305 OSLO

Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Postboks 639 Sentrum
7406 TRONDHEIM

Fiskekjøpernes Forening
Postboks 6270
9292 TROMSØ

Innovasjon Norge
Postboks 448 Sentrum
0104 OSLO

Norsk Sjømannsforbund
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

Norsk Sjøoffisersforbund
Postboks 2000  Vika
0125 OSLO

Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Postboks 8719 Youngstorget
0028 OSLO

Det norske maskinistforbund
Rosenkrantz gate 15
0125 OSLO

Landsdelsutvalget
Sjøgata 3
8002 BODØ

Til toppen