Forlenget anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. juli 2022 til og med 14. august 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 andre punktum. Beslutningen vil bli bekreftet i statsråd 12. august 2022, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 tredje punktum.

Les departementsbeslutning (PDF)