Forsiden

Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en evaluering av planlagte lokaldemokratitiltak i kommuner som deltok i departementets prosjekt Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

Evalueringen er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing (pdf).