Forordning om geo-blokkering og diskriminering på bakgrunn avav bosted, etableringssted eller nasjonalitet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2016