Forråd av gener – muligheter og beredskap for framtidas landbruk

Nasjonal strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk.

Forside - Strategi.