Forskerrekrutteringsbehov i Norge

Framskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenarier. NIFU STEP 2007.

Klikk her for  å lese rapporten