Forskning

Norges deltakelse i europeiske programmer som EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling gir vesentlige muligheter til vekst og utvikling for norsk næringsliv.

Forskning

Norsk forskningsproduksjon utgjør kun en liten andel av den samlede forskningen i verden. Vi er derfor avhengige av internasjonalt samarbeid og overføring av kunnskap for å sikre økt innovasjon og verdiskaping. Det er ikke minst viktig at næringslivet selv deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om utvikling av kunnskap. Norges deltakelse i europeiske programmer som EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling gir vesentlige muligheter til vekst og utvikling for norsk næringsliv.

Kunnskapsdepartementet har koordineringsansvaret for norsk deltakelse i EUs 6. rammeprogram og 7. rammeprogram.