Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

 

Se forskriften på lovdata.no