Forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19

Forskriften legger til rette for å etablere et digitalt og automatisert sporingssystem for covid-19-smitte. Sporingsystemet vil bruke deltakernes mobiltelefoner til å kartlegge nærkontakt mellom påvist smittede personer og mulig smittede personer. Det vil være frivillig for den enkelte å delta i sporingssystemet, og det skal gis god informasjon om hva det innebærer.

Les kongelig resolusjon (PDF).