Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. august 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 15, 16, 34, 35, 36, 38 og 59 og forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy §§ 8 og 9.

I

I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område gjøres følgende endring:

Hjemmelsfeltet (endret) skal lyde:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. august 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 15, 16, 34, 35, 36, 38 og 59 og forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy §§ 8 og 9

§ 9 (endret) skal lyde:

Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Departementet er klageinstans.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen