Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2021 mv.

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 28. juni 2021

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2021 mv. (pdf-format)