Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Fiskeri- og kystdepartementet har 26. november 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

§ 23 fjerde ledd oppheves.

(§ 23 femte ledd blir etter dette fjerde ledd)

§ 33d første ledd (endret) skal lyde:

Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften. Dette forbudet gjelder ikke fra N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og langs kysten sørover i perioden frem til 31. mars 2014.

§ 33d tredje ledd (endret) skal lyde:

Ved fiske etter sild med not i områder sør for 70° 40,50′ N og vest for 22° 00,00′ Ø, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.


§ 33d sjette ledd oppheves.

(§ 33d sjuende ledd blir etter dette sjette ledd)

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen