Forskrift om endring i forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2006