Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2001.

Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg

FOR-2001-12-14-1411

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2001, med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 7. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

Les hele forskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20011214-1411.html