Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet

Formålet med forskrifta er å konkretisere krava til fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet og tilsvarande butilbod.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen