Høring - Forskrift om geoblokkering og diskriminering på bakgrunn av bosted, etableringssted eller nasjonalitet

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om geoblokkering med hjemmel i tjenesteloven § 19 tredje ledd. Saken har tidligere vært på høring, og dette høringsnotatet gjelder én av bestemmelsene i utkast til forskrift som ikke var gjenstand for offentlig høring i den opprinnelige høringsrunden.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2020

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
Datatilsynet
Den norske dommerforening
Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiB
Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Forbruker Europa
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Juridisk fakultet UIB
Juridisk fakultet UiO
Juridisk fakultet UiT
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Næringslivets hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Economics
Regelrådet
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Samferdselsdepartementet
Sekretariatet For Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget Forbrukertvistutvalget
Statsministerens kontor
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund