Forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser

Forskriften tar for seg gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsforordningen om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser.

Forskriften tar for seg  gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (jernbanepassasjerrettighetsforskriften.  Ikrafttredelse: 3. september 2010.

Forskriften hos Lovdata

Til toppen