FOR 1987-12-04 nr 945: Forskrift om justering av konsesjonsavgifter, årlige erstatninger og fond m.v. i medhold av vassdragslovgivningen.

Se forskriften på lovdata.no