Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden

Fordi utbruddet av koronavirus var av en slik karakter at det var fare for at utbruddet kunne true folkehelsen, ble det i kgl.res. 13. mars 2020 fastsatt forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden. Det ble ikke funnet nødvendig å gi forskriften virkning for personer som kun hadde oppholdt seg i Finland og Sverige. Tiltakene ble vurdert som nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten, og forholdsmessige fordi den samfunnsmessige nytten av tiltakene oversteg belastningen og ulempene for de tiltakene ville gjelde for.

Les kongelig resolusjon (PDF).