Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av Covid-19 (hytteforbudet)

Kongelig resolusjon av 15. mars 2020 fastsetter forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19. Forskriften regulerer blant annet hvem som skal oppholde seg i karantene eller isolasjon og hva dette innebærer. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommune innføres for å unngå situasjoner hvor det blir svært mange personer i kommuner som ikke har kapasitet i sin helse- og omsorgstjeneste til å håndtere svært mange syke personer samtidig. Forskriften er senere erstattet av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), fastsatt ved kongelig resolusjon 27. mars 2020.

Les kongelig resolusjon (PDF).