Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2001.

Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

FOR-2001-12-14-1412

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2001, med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 §§ 4, 6 og 11. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

Les hele forskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20011214-1412.html