FOR 2000-12-18 nr 1317: Forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg

Se forskriften på lovdata.no