Forskrift om krav til elektrisitetsmålere som selges

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2006