Forskrift om krav til vannmålere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006