Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem. Forskriften pålegger kommunene å sikre systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem de har ansvaret for.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2016