Forskrift om leveringsplikt for torsketrålere – forslag om å endre prisbestemmelsen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2008