FOR 1996-11-19 nr 1066: Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser

Se forskriften på lovdata.no