Forskrift om post (postforskriften)

Forskrift om posttilbyders plikter, med mer.

Se forskriften på lovdata.no