Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2023

Ikrafttredelse 01.01.2023 – 31.12.2023

Se forskriften på lovdata.no