Forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner - alminnelig høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2004