Forskrift om sammenlignende reklame

Formålet med forskriften er å verne næringsdrivende mot villedende reklame og å fastsette på hvilke vilkår sammenlignende reklame er tillatt.

Se forskriften på lovdata.no