Forskrift om skattemessig behandling

Høringsnotat om endringer i forskrift av 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelenResultat: Forskrift av 04.10.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: