Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Forskriften skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning. Forskriften har regler blant annet om aktørenes roller og ansvar i spesialistutdanningen, om stillinger for leger under spesialisering, om krav til utdanningsvirksomheter, om spesialistgodkjenning, om klage på vedtak og om overgangsordninger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.10.2016