Forskrift om transporttilskott i skogbruket

stsett av Landbruksdepartementet 11. november 1993 i medhald av Stortingets årlege budsjettvedtak.

Se forskriften på lovdata.no