Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

Forskrift om utforming av løyvepliktig motorvogn. Ikrafttredelse 1. januar 2010.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen