Forskrift om utvidelse av virkeområdet for lov om mål og vekt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006