Forskrifter fylkeskommune 2000

KOSTRA

Forskrifter fylkeskommune 2000

Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - KOSTRA - fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av lov om forsøk i offentlig forvaltning.