Forskriftsdugnaden: Prosjekt for opprydding i og forenkling av forskriftsverket

Rapporten er utgitt av Justisdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i fellesskap. Mai 2002.

Forskriftsdugnaden: Prosjekt for opprydding i og forenkling av forskriftsverket