Forskriftsdugnaden: Prosjekt for opprydding i og forenkling av forskriftsverket

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Rapporten er utgitt av Justisdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i fellesskap. Mai 2002.

Forskriftsdugnaden: Prosjekt for opprydding i og forenkling av forskriftsverket